SVIMMELHED

Træningsprogram ved svimmelhed                        

Hvor der ikke er angivet andet udføres øvelserne i 15 sekunder. Man går ikke videre med øvelser af større sværhedsgrad, førend man kan udføre øvelsen i 15 sek. uden at blive svimmel.

Det er meningen, at man skal blive svimmel under træningen!!!

Øvelsernes sværhedsgrad stiger med øvelsesnummeret.

  1. Sæt dig ned og fæst blikket på et punkt som befinder sig på 1,5-2 meters afstand. Drej derefter hovedet hurtigt fra side til side, - uden at slippe punktet med blikket.
  2. Stil dig op og berør en fast genstand (en stol eller et bord), ganske let med en finger. Gentag derefter, således stående øvelse 1.(drej hovedet hurtigt fra side til side uden at slippe blikket)
  3. Bliv stående nu uden støtte og drej hovedet fra side til side uden at slippe punktet med blikket. Som beskrevet i øvelse 1.
  4. Stå med lukkede øjne. Drej hovedet hurtigt fra side til side, som i de foregående øvelser. Øvelsen gennemføres, mens man forestiller sig at man holder blikket på samme punkt som tidligere.
  5. Stående med åbne øjne. Gentag hoveddrejningerne, men denne gang bevæges hovedet op og ned.
  6. Fasthold blikket på et punkt i øjenhøjde og gå derefter fremad mod punktet, mens hovedet drejes fra side til side.
  7. Stå på en sofapude eller andet meget blødt underlag i et hjørne. Sæt en stol foran med stoleryggen vendt mod dig. Forsøg derefter at balancere på puden i 1. minut. Først med åbne øjne og derefter med lukkede øjne. Støt evt. med en finger på stoleryggen.
  8. Stå på en sofapude eller lignende i et hjørne med et glas vand i hånden, der er halvt fyldt med vand. Hold balancen i ca. 1 minut først med åbne øjne derefter med lukkede øjne.
  9. Gå en tur udendørs i mindst 30 minutter. Drej hovedet fra side til side med jævne mellemrum (kigge butiksvinduer). Er dette vanskeligt kan man i starten trække en cykel og dermed støtte sig til den.

Når man er fortrolig med disse øvelser bør træningen ikke holde op. Man kan udvide sin træning med leg med f.eks. en gymnastikbold, vippebrætstræning, gåture på ujævnt underlag (f.eks. en stenet strand). Alt hvad der gør dig svimmel af fysisk udfoldelse, er med til at træne din balance.

Det er også vigtigt, at du kommer ud i nogle bevægelser, du ikke laver til dagligt og dermed udfordrer dit balancesystem. Når du bliver svimmel, lærer dit balancesystem på ny, at holde balancen og dermed blive mindre svimmel.

Derfor er det også meget almindeligt og en naturlig reaktion, at blive meget træt i den periode du træner dit balanceapparat.